Cees Oud Accordeonist & Entertainer 2011 copy right All rights reserved (disclaimer) last update 05-05-2015 GrafieWEB.nl
Disclaimer:

Cees Oud heeft deze website en de daarop getoonde informatie met zeer veel zorg samengesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid ervan.

Cees Oud behoud zich het recht voor aangekondigde evenementen welke zijn gepubliceerd in de evenementenagenda, te wijzigen, af te lassen, te veranderen zonder dat de bezoeker van deze site en- of de bezoeker van een optreden aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding of tegemoetkoming.

Cees Oud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie gepubliceerd op deze site of voor eventuele verwijzingen naar andere sites. Op de onderdelen van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten van Cees Oud en van derden.

Alle inhoud, waaronder begrepen teksten, tekeningen, foto's en de grafische vormgeving van deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Cees Oud of diens websitebeheerder.

Bezoekers van optredens van Cees Oud zijn zich ervan bewust dat er tijdens de optreden mogelijk  foto- en  video-opnames worden gemaakt welke op de website kunnen worden gepubliceerd.

Indien u bezwaar heeft tegen een publicatie van een fotografische afbeelding of video kunt u dit melden bij  Cees Oud of diens websitebeheerder.